School

Dankzij mijn jarenlange ervaring in het onderwijs weet ik goed welke uitdagingen het bieden van een passend onderwijsaanbod voor individuele kinderen met zich meebrengt. Ik draag graag bij aan een sterke basis binnen de klas en de school met als doel dat zoveel mogelijk leerlingen kunnen profiteren van het onderwijsaanbod.

In de loop der jaren heb ik mij gespecialiseerd in de begeleiding van de meer- en hoogbegaafde kinderen op school. Samen met de school kijk ik graag mee wat er allemaal al gebeurt op school en wat er nog mogelijk is om zo de basisondersteuning voor deze leerlingen te versterken. Hierbij valt te denken aan het opstarten van een plusklas, het schrijven van een beleid voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen op school en het delen van mijn expertise op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid (teamscholing). Afhankelijk van mijn beschikbaarheid ben ik ook in te huren als groepsleerkracht voor incidentele invalwerkzaamheden. Op die manier kan ik direct zorgen voor verlichting van het schoolteam. Het inzetten van een zzp-er als leerkracht brengt daarnaast geen risico en extra kosten met zich mee.