Arrangementen

Arrangementen zijn (kortdurende) begeleidingstrajecten voor leerlingen met complexere problematiek en voor wie de basisondersteuning in de klas onvoldoende is. Het uitgangspunt in het onderwijs is dat voor zoveel mogelijk leerlingen zo thuisnabij mogelijk een passend onderwijsaanbod wordt gerealiseerd. Dit geldt ook voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. In principe ligt de verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de ondersteuning aan deze leerlingen dan ook in de basisondersteuning. De praktijk van de afgelopen jaren heeft mij laten zien dat dit lang niet in alle gevallen als toereikend wordt ervaren.

 

Voor de aanvraag en uitvoering van arrangementen kunt u bij mij terecht. Arrangementen worden opgesteld op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling en de vraag van de leerkracht. Hierbij valt te denken aan het aanleren / versterken van de executieve functies of meer inzichten in mindset theorie. Ik denk graag mee hoe we het arrangement zo effectief mogelijk kunnen opstellen en uitvoeren.

 

Indien u interesse heeft in een arrangement? Klik hier: