Remedial Teaching

Soms laat een kind niet zien wat hij of zij daadwerkelijk kan en is het lastig om het werkelijke niveau van de leerling goed in beeld te krijgen. Een didactisch onderzoek kan dan in sommige gevallen een uitkomst zijn. Een didactisch onderzoek kan zowel door de school als door ouders aangevraagd worden. Om zicht te krijgen op het didactisch niveau worden toetsen afgenomen. Met behulp van deze toetsen kan worden achterhaald hoe groot de voorsprong of achterstand van de leerling is en welke strategieën de leerling gebruikt. Tijdens het onderzoek ligt de nadruk op het onderzoeken van deze leerstrategieën en het signaleren van eventuele hiaten en andere interne factoren (motivatie, faalangst, doorzettingsvermogen en concentratie) die de leerling kunnen blokkeren bij het maken van schoolse taken.

Aan de hand van de uitkomsten van een didactisch onderzoek kan een plan van aanpak opgesteld worden en remediëring aangeboden worden. Indien gewenst kan ik een school ook ondersteunen in de uitvoering van dit individuele plan.