Hoogbegaafdheid

Wat is dat nu precies, hoogbegaafd zijn? Wanneer ben je dan hoogbegaafd? En moet je daar dan iets mee, met dat hoogbegaafd?

Samen met kinderen ga ik graag op zoek naar hun eigen antwoorden op deze vragen. Hoe voelt het nou om soms een uitzondering te zijn in de groep? Op sommige momenten kan het best lastig zijn om hoogbegaafd te zijn. Kinderen kunnen zich anders voelen en ook voor de leerkracht is het een uitdaging om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van deze doelgroep kinderen. Hier is kennis voor nodig en een goede samenwerking tussen het kind, de leerkracht en de ouders. Helaas is hierbij niet alles wat maximaal wenselijk is, ook daadwerkelijk haalbaar. Samen met het kind bekijk ik welke uitdagingen hij/zij tegenkomt en hoe daar mee om te gaan.  

In de begeleiding van de meer- en hoofbegaafde leerling maak ik gebruik van verschillende materialen en werkwijzen. Een bekende werkwijze is die vanuit de cognitieve benadering; hierbij bekijk ik samen met het kind op welke wijze zijn gedachten een rol spelen in de uitdagingen die hij of zij tegenkomt (helpende en niet helpende gedachten). Voor veel kinderen biedt cognitieve gedragstherapie een mooi uitgangspunt om samen te werken aan de uitdagingen die zij tegenkomen. Bij andere hoogbegaafde kinderen is deze werkwijze echter minder passend. In mijn behandelingen werk ik dan ook veel met Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Dit is een derde generatie gedragstherapie die kinderen helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat ze kunnen blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment).