Advies

Soms zijn de onderwijsbehoeften van een leerling voor de school of de ouders onvoldoende helder en is het gewenst om meer inzicht te verkrijgen in de cognitieve capaciteiten van de leerling. Als orthopedagoog ben ik aangesloten bij de NVO en beschik ik over mijn diagnostiekaantekening. Wanneer het wenselijk ik om het intelligentieprofiel van een leerling in kaart te brengen, kan ik een intelligentietest afnemen. Afhankelijk van de leeftijd van de leerling, de kind kenmerken en de wensen van school en ouders zal een passend meetinstrument gekozen worden. Aan de hand van het intelligentieonderzoek zullen praktische en realistische doelen en adviezen opgesteld worden zodat de leerling op school nog beter begeleid kan worden. Voorafgaand aan het onderzoek vindt een intake plaats en na afloop een adviesgesprek en indien gewenst een gesprek met de school en de leerkrachten van de leerling.