Waarom loopt een kind vast op school? Waarom ontwikkelt een kind zich juist heel vlot? Wat is een passende vervolgschool voor mijn kind? Welke onderwijsbehoeften heeft mijn kind? Hoe kunnen wij als school deze leerling nog beter begeleiden?

Een intelligentieonderzoek kan antwoord geven op verschillende vragen, geeft inzicht in de sterke en minder sterke punten van de cognitieve ontwikkeling van het kind en helpt bij het bieden van een meer passende begeleiding. 

De WISC-V

De WISC-V-NL is eind 2017 in Nederland uitgebracht. Sinds begin 2018 werkt ook Sarah Brinkers met deze vijfde editie van de Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC). Deze intelligentietest is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 16 jaar en bestaat uit veertien subtests die verschillende vaardigheden meten. Zo wordt er onder meer gekeken naar vaardigheden die een beroep doen op verbaal begrip (verworven woordkennis en het toepassen ervan), visueel ruimtelijk inzicht (visuele relaties begrijpen), het redeneervermogen, werkgeheugen en de snelheid waarmee informatie verwerkt wordt. Bij sommige onderdelen wordt dan ook de tijd bijgehouden. De opgaven zijn oplopend in moeilijkheidsgraad en wordt er gekeken tot welk niveau het een kind lukt om mee te komen.   

Tarieven 

Intelligentieonderzoek WISC-V: € 750,-

Het tarief omvat de testafname in de praktijkruimte in Tienhoven, uitwerken van het onderzoek, uitgebreid verslag met uiteenzetting van de resultaten, een sterkte en zwakte analyse en advies op maat. In een online eindgesprek van 45 minuten worden de bevindingen toegelicht. Vooraf vindt er een telefonische kennismaking plaats om uw hulpvraag samen te verkennen. 

 

Indien u interesse heeft in de afname van een intelligentieonderzoek klik hier: