Bij het didactisch onderzoek staat het in kaart brengen van het didactisch niveau centraal. Samen met de leerling onderzoek ik wat het huidige niveau van rekenen, technisch en begrijpend lezen en/of spelling van een kind is. Wellicht nog belangrijker is dat ik bekijk welke uitdagingen de leerling tegenkomt bij het zijn of haar taakaanpak. Wat maakt dat de leerling het resultaat behaalt dat hij of zij behaalt? Hierdoor verkrijgt school meer inzicht in welke aanpak voor dit kind het beste zal werken.

Naast het in kaart brengen van het didactisch niveau van een leerling kan het ook wenselijk zijn om meer inzicht te verkrijgen in het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling, de motivatie of de executieve functies van de leerling. Ook dit behoort tot de mogelijkheden. 

 

Indien u meer informatie wenst te ontvangen over het didactisch onderzoek, neemt u dan contact met mij op.